หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/O27-หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบ.pdf” height=”1100px” viewer=”browser”]