นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf” height=”1060px” viewer=”browser”]