แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/แผนการใช้เงิน-ปีงบ-2563-1.pdf” height=”1100px” viewer=”browser”]