ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.pdf” height=”800px” viewer=”browser”]
[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/O15-1.-รายงานผลpbn3-nited-online.pdf” height=”800px” viewer=”browser”]
[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/O15-2.-ข้อมูลสถิตบำเหน็จตกทอด.pdf” height=”800px” viewer=”browser”]
[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/O15-3.-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานบุคคล.pdf” height=”800px” viewer=”browser”]
[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/O15-4.1-ข้อมูลเชิงสถิติ-กลุ่มอำนวยการ.pdf” height=”800px” viewer=”browser”]
[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/O15-4.2.1สถิติแบบพิมพ์ทางการศึกษาเขตจัดซื้อให.pdf” height=”800px” viewer=”browser”]
[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/O15-4.2.2สถิติแบบพิมพ์ทางการศึกษาโรงเรียนจัดซ.pdf” height=”800px” viewer=”browser”]