ขอเชิญชวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคปัจจัยหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร

ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาคณูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาคณูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 60 เป็นต้นไป เพื่อให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการและจัดสรรงบประมาณพัฒนาครูให้รายละ 10,000  บาทต่อคน   รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ครั้งที่2

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้