ประชาสัมพันธ์ การอบรมการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย

ด้วยสถาบัน RLG ผู้ก่อตั้ง Thailand EF Partnership ขอเชิญชวนคุณครูปฐมวัยสมัครเข้าอบรมในหลักสูตร “การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย” สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/4UXgIy

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสถานศึกษา สำหรับเตรียมจัดประชุมการจัดแผนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสถานศึกษาในสังกัด

Read moreการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษา