มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมกิจกรรม การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมกิจกรรม การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  สนใจสมัครได้ที่ http://www.cf.mahidol.ac.th/

ประชาสัมพันธ์ การอบรมการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย

ด้วยสถาบัน RLG ผู้ก่อตั้ง Thailand EF Partnership ขอเชิญชวนคุณครูปฐมวัยสมัครเข้าอบรมในหลักสูตร “การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย” สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/4UXgIy

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสถานศึกษา สำหรับเตรียมจัดประชุมการจัดแผนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสถานศึกษาในสังกัด

Read moreการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษา