ประชาสัมพันธ์หนังสือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ในสังกัด สามารถดาวโหลดหนังสือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.ect.go.th/phetchabun/main.php?filename=index ประชาสัมพันธ์หนังสืฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้ การดำเนินการใน ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่โดยการสอบข้อเขียน  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ตามรายละเอียดดังแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก

 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดหรือผู้ที่สนใจสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔

ด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดหรือผู้ที่สนใจสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔ ตามที่ กระทรวงมะหาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานอุ่นไอรัก  คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า จากร้านจิตอาสา ๙๐๔, ร้านค้าในพระบรมวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ ผู้ที่สนใจสามารถนำส่งใบสั่งจอง พร้อมเงินสดได้ที่ นางสาวจิราภา  ยาสมุทร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หรือ นางสาวกรรณิภา  โครตทองทิพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ตามตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านวังใหญ่

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านวังใหญ่

ดูสถานที่ได้ตั้งแต่งวันที่ 16 – 23  มกราคม  2562  เวลา 8.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดขายทอดตลาด วันที่ 24 มกราคม  2562  กำหนดให้ลงชื่อเข้าพร้อมวางหลักประกันตั้งแต่ 13.30 – 14.30 น. ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รายละเอียดดังแนบ ( ไฟล์แนบ )

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.doe.go.th/phetchabun  หัวข้อ ประกาศรับสมัคร