ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร และโรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด

ประชุมคณะกรรมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 (เวลา 13.30 น.) นางสาวพรรณทิพย์  พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประชุมคณะกรรมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมคณะกรรมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา เรื่องการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง

ผุ้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังโรงเรียนบ้านห้วยโปร่ง-ไผ่ขวาง ผ่านทางอีเมล์ thapho0303@obecmail.obec.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยโรงเรียนบ้านห้วยโปร่ง-ไผ่ขวางจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.obec.go.th และ www”gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ( ไฟล์เอกสารแนบ 1 ) ( ไฟล์เอกสารแนบ 2 )

ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เนื่องจากข้อมูลผิดพลาดจากผู้เสนอราคาอุธรณ์ผลการพิจารณาและคณะกรรมการอุธรณ์แจ้งให้ยกเลิก โรงเรียนห้วยโป่งขไผ่ขวาง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว รายละเอียดดังไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลดไฟล์แนบ )

ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ “ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561” ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายสันติชัยบัวทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 พร้อมด้วยคณะวิทยาการสื่อสารและประเมินผลการจัดการศึกษาให้ การต้อนรับคณะกรรมการ“ ประเมินสถานศึกษาเป็นพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์หัวเรื่อง: การเรียนรู้ตามหลักคุณปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านหัวเรื่อง: การศึกษาเป็นประจำความป การศึกษา 2561”ณ ตำแหน่งที่เคยร้านบ้านซับตะเคียนทองตำบลคุณเพชรละครอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561