สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดีที่ 3  ธันวาคม 2563  ดร.ไท พานนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายพิชิตชัย อนนท์ ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคลและนายธนรัตน์ สีทอนสุด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  พบปะและปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์สวัสดิการของข้าราชการ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วยต่อไป ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีคณะกรรมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วม เพื่อแจ้งกลุ่มงานใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปฏิบัติแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและแบบรายงานที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกกาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 44/2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 44/2563 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 43/2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 43/2563 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

Read more

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน  2563 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุม พิจารณาจัดตั้ง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน โดยมี คณะกรรมการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหนองไผ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more