ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จำนวน ๗ ตำแหน่ง  ตามรายละเอียดดังแนบ ประกาศตำแหน่งว่าง-38-ค.2-5-มีนาคม-2562-7-ตำแหน่ง

นับถอยหลังสอบ NT ปีการศึกษา 2561

นับถอยหลังสู่การสอบ NT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 6 มีนาคม 2562

-19วัน -16ชั่วโมง -52นาที -47วินาที

Read moreนับถอยหลังสอบ NT ปีการศึกษา 2561

เชิญชวนเข้าร่วมมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ ๑-๔

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ ๑-๔ ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมมหกรรมไม้มีค่า

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตารายละเอียดดังแนบ ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม-21-ก.พ.-62

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และระดับชั้นปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปริญญา ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สพปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ฃั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)