การเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และกำหนดจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราฃฯ

เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดมาลา ประจำปี 2560 เป็นวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561

แก้ไขเอกสาร เบิกจ่ายโครงการต่างๆ

ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดและประสบภัย

 1. โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน

โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาเรียนรวม 

 1. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
 2. โรงเรียนบ้านโคกปรือ
 3. โรงเรียนบ้าน กม.30
 4. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
 5. โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง
 6. โรงเรียนบ้านนาวังแหน
 7. โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

โครงการโรงเรียนต้นแบบ

 1. โรงเรียนบ้านบ่อไทย

แก้ไขเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แก้ไขเอกสาร งบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

แก้ไขเอกสาร งบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม รายชื่อดังนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 1. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
 2. โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
 3. โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 4. โรงเรียนบ้านซับอีลุม

รับเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ม.38ค(2)

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 ให้ประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ม.38ค.(2) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และรับโอน จำนวน 4 ตำแหน่ง รายละเอียดตามแนบ