ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย” โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวรายงาน มี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ภายใต้คำขวัญ “วิชาการก้าวนำ หัตถกรรมก้าวหน้า เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล” คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านยางสาว และโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภายเพิ่มเติม

Read moreประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนฯ

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการนิเทศติดตามและประเมินผลตามนโยบายมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการนิเทศติดตามและประเมินผลตามนโยบายมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และคณะศึกษานิเทศก์ วิพากษ์และสรุปผลการนิเทศ ติดตาม เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมสรุปผลการดำเนินงานการนิเทศติดตามและประเมินผลตามนโยบายมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา