ประชาสัมพันธ์บัญชีนวตกรรมไทย

ประชาสัมพันธ์บัญชีนวตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการวัตกรรมไทย จังหวัดเพชรบูรณ์  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน”

ประชาสัมพันธ์ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน” สามารถดาวน์โหลดคลิปวีดีโอและไฟล์เสียง http://www.pr.moi.go.th/coronation2.htm หรือสแกน QR CODE การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน” (คลิกลิงค์ที่นี่)

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จำนวน ๗ ตำแหน่ง  ตามรายละเอียดดังแนบ ประกาศตำแหน่งว่าง-38-ค.2-5-มีนาคม-2562-7-ตำแหน่ง

นับถอยหลังสอบ NT ปีการศึกษา 2561

นับถอยหลังสู่การสอบ NT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 6 มีนาคม 2562

-79วัน -16ชั่วโมง -13นาที -14วินาที

Read moreนับถอยหลังสอบ NT ปีการศึกษา 2561

เชิญชวนเข้าร่วมมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ ๑-๔

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ ๑-๔ ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมมหกรรมไม้มีค่า

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตารายละเอียดดังแนบ ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม-21-ก.พ.-62