“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2561 และเสวนาสภากาแฟ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561  (เวลา 08.00 น. – 10.00 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2561 และเสวนาสภากาแฟ

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 32/2561 และเสวนาสภากาแฟ

วันที่ 22 สิงหาคม 2561  (เวลา 08.00 น. – 09.30 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 32/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 32/2561 และเสวนาสภากาแฟ

ประชุมการจัดทำและติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดทำและติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมการจัดทำและติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชุมเครือข่ายสถานศึกษาที่มีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 (เวลา 08.30 o. -11.30 น.) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายวีระพล  แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเครือข่ายสถานศึกษาที่มีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณแลกเป้าความสำเร็จ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมเครือข่ายสถานศึกษาที่มีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00 น. – 16.30 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถอดประสบการณ์จากการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากคณะกรรมการพี่เลี้ยง คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลและประสบการณ์ตรงจากการบริหารสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เรียนรู้วิธีการบริหารสถานศึกษา นำมาปรับใช้กับสถานศึกษาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี