ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดำเนินการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายวรการ  ฐานะวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจราชการติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา และแนวนโยบายดำเนินการตามจุดเน้นของสำนักงานฯ ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย, โรงเรียนวัลลภานุสรณ์, โรงเรียนบ้านไทรทอง, โรงเรียนบ้านวังใหญ่, โรงเรียนบ้านวังน้อย, โรงเรียนบ้านวังลึก และโรงเรียนบ้านพระที่นั่ง

Read moreตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2560

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2560 ทาง VDO CONFERENCE เวลา 08.00 น. – 09.00 น. เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายจาก สพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2560

ร่วมรับมอบวัสดุหลอดประหยัดไฟ LED

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นางปาริชาติ  ก้านสันเทียะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ ร่วมรับมอบวัสดุหลอดประหยัดไฟ LED T8 ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 10 หลอด พร้อมทั้งสติ๊กเกอร์รณรงค์การเสริมสร้างการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 32 แผ่น เพื่อเป็นต้นแบบ ในการปรับ – เปลี่ยนหลอดไฟภายในสำนักงาน จาก พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  

Read moreร่วมรับมอบวัสดุหลอดประหยัดไฟ LED

สพป.นครราชสีมา เขต 6 ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสนอง  สุดสะอาด ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมคณะ ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

Read moreสพป.นครราชสีมา เขต 6 ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟ 15-11-2560

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 , ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้แทนกลุ่ม ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟ 15-11-2560

ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 5/2560 ทาง VDO CONFERENCE

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 5/2560 ทาง VDO CONFERENCE เวลา 08.00 น. – 09.00 น. เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายจาก สพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 5/2560 ทาง VDO CONFERENCE