16-07-2560 PLC ครูวิชาการโรงเรียน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Communiti) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

Read more16-07-2560 PLC ครูวิชาการโรงเรียน

09-06-2560 ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่เดินทางปฏิบัติหน้าที่ ณ ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)    

Read more09-06-2560 ร่วมแสดงความยินดี

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่(โดม) โดยมีนายสันติชัย บัวทอง รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธาน

Read moreการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560