รับรายงานตัวบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 (เวลา 13.30 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดำเนินการรับรายงานตัวบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreรับรายงานตัวบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 (เวลา 08.30 -12.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2561 นำกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2561

การจัดจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตในระบบจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 09.00 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการดำเนินการจัดจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตในระบบจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในภาคเช้าโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหนองไผ่และอำเภอบึงสามพัน และภาคบ่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ รวม 193 โรงเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreการจัดจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตในระบบจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 46/2561 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 08.00 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 46/2561 และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 46/2561 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

ประชุมชี้แจงโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลกองทุนฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 13.30 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลกองทุนฯ โครงการพัฒนาน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และโครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมชี้แจงโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลกองทุนฯ