การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 11.30 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะกรรมการฯ คณะครู และนักเรียน ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดขั้นในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และโรงเรียนบ้านราหุล

Read moreการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะกรรมการฯ คณะครู และนักเรียน ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดขั้นในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 45/2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 08.00 น. – 11.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 45/2561 และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 45/2561

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และนายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะกรรมการฯ คณะครู และนักเรียน ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดขั้นในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล, สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแจง จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 08.30 น.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางสาวกิ่งกาญจน์  ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน