“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.00 น. – 09.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2562

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 นำเคารพธงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ นำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต, มอบโล่รางวัล (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) รับมอบเกียรติบัตรการดำเนินกิจกรรมและมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/prpbn3/media_set?set=a.2344511015784903&type=3 )

Read moreประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการ ครู และนักเรียน ทุกสนามสอบได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านท่าด้วง, โรงเรียนบ้านกลาง, โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา, โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร), โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ และโรงเรียนบ้านไร่เหนือ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ปีการศึกษา 2561

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 มกราคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2–3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ประธานสนามสอบ ตัวแทนกรรมการ และคณะทำงาน จำนวน 146 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 (เวลา 08.00-10.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและผู้แทนกลุ่ม ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 4/2562