ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 (เวลา 13.00 น.) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 ที่ผ่านมาองค์การลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดงานเทศกาลประจำปีของลูกหลานเขตปทุมธานี การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 “โรงพยาบาลศรีสะเกษ” ผู้ชนะเลิศการประกวดประจำปี 2561 ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ประเ และพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พ้นจากตำแหน่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชิรากร้าโซลาร์เซลล์ของชาโต กรุงเทพมหานคร (ภาพ : ข่าวในพระราชสำนัก สํานักข่าวไทย TNAMCOT และครูภูมินิวัฒน์ ปานอินทร์ / ข่าว : จุฑารัตน์ ศรีเอี่ยม งานประชาสัมพันธ์)

Read moreวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.30-17.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบูรณ์เขต 3 นำโดยนายสันติวิภารัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดเก็บข้อมูลการใช้งานด้านการศึกษาสถานที่ศึกษาและเขตการปกครอง 3 เขตพื้นที่การศึกษา

Read moreอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

การประชุมชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (เวลา 10.00 – 12.00 น.) ) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายวีรพล แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ นางสุนันท์ บัวเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมทางไกล ผ่านทาง VDO CONFERENCE เรื่อง การประชุมชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreการประชุมชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.30 น.) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายวีรพล  แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประชุมโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณแลกเป้าความสำเร็จ ปีงบประมาณ 2561 โดยทีมที่ปรึกษา IQA ประจำภูมิภาค จาก สพฐ. (ครั้งที่ 1) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 24/2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.00 น. – 09.00 น.) นายวีรพล  แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 24/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 24/2561

โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ รับการประเมินเพื่อคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขตปทุมธานีนครปฐมนครปฐมนครปฐมนครปฐมนครปฐมนครปฐมนครปฐมนนทบุรี การศึกษาการประดิษฐ์ไฟป่าเขตร้อน 3 และเจ้าหน้าที่การส่งเสริมการจัดการและการบำรุงรักษาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี งอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์รับการประเมินเพื่อคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศประจำปี 2561 (เชิงประจักษ์) โดยคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read moreโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ รับการประเมินเพื่อคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน