การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 /2563

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 /2563 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือ เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 38/2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 38/2563 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

อบรมหลักสูตร “Main Course”

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติลงนามข้อตกลงและเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “Main Course” เพื่อยกระดับคุณดภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ธ สถิตในดวง

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล และพพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำเดือนตุลาคม 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเจ้าแถวหน้าเสาธงและสวดมนต์ไหว้พระ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more