การประชุมสัญจร เครือข่าย 4 อำเภอ (อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสัญจร เครือข่าย 4 อำเภอ โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อประกาศนโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า (เวลา 08.00 – 12.00 น.) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี, ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย, ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง และศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร และภาคบ่าย (เวลา 13.00 – 17.00 น.) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่, ศูนย์พัฒนาวิชาการห้วยโป่ง-ยางงาม และศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน กม.35 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreการประชุมสัญจร เครือข่าย 4 อำเภอ (อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์)

ประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันที่ 4 กันยายน 2562 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายทิศทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเสวนาผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ จากผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ดำเนินรายการโดย นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ในระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 4 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 โดยมี นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวคำรายงาน มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบการคัดกรองเด็ก จำนวน 188 คน เข้าร่วมอบรม ณ ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2562 และรับชมการประชุมสัมมนา ผอ.เขต ทั่วประเทศ

วันที่ 4 กันยายน 2562 (เวลา 08.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2562 เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. และรับชมการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2562 และรับชมการประชุมสัมมนา ผอ.เขต ทั่วประเทศ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

วันที่ 3 กันยายน 2562 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี นายไพจิตร รักษาสรณ์ และ นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 คลิกชมภาพเพิ่มเติม 

Read moreสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1