โครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร”

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมสัญจร” มี นางสุวรรณ์ ทำคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนารวย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วย นางสัมฤทธิ์  ป้องศรี ผอ.รร.บ้านหนองคล้า , นายอาทิตย์  ชำนาญไพร ผอ.รร.บ้านหนองกระทุ่ม ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม และนักเรียน จำนวน 143 คน เข้าร่วมอบรมโครงการ เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 และได้รับความเมตตาจากพระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม ประธานสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี เป็นพระวิทยากร ณ ห้องประชุมพุทธรักษาโรงเรียนบ้านลำนารวย ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564  ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2564 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อแจ้งข้อราชการและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

โครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร”

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมสัญจร” มี น.ส.รุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ ๒๑ และได้รับความเมตตาจากพระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม ประธานสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี เป็นพระวิทยากร ณ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 9/2564

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  (เวลา 08.00 – 10.00 น.) ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 9/2564 และประชุมเสวนาสภากาแฟ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

ร่วมรับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ตามแผนการตรวจราชการและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา ร่วมรับการตรวจราชการจาก นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจราชการ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตรวจราชการตามแนวทางที่กำหนด ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งใหม่

Read more

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เพชรบุระเกมส์”

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 “เพชรบุระเกมส์” ได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ คงเมือง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬา จำนวน 500 คน เข้าร่วม การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาที่มีความสามารถและพรสวรรค์ให้เป็นตัวแทนนักกีฬาระดับจังหวัด และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาที่เป็นตัวแทนจังหวัด ให้มีขีดความสามารถที่เพิ่มสูงขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และอวยพรวาระวันเกิดประจำเดือนมีนาคม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

การประกวดผลงานการประกวดผลงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประกวดผลงานการประกวดผลงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวด โดยมีโรงเรียนที่สนใจในการประกวดเข้าร่วม ตามโครงการรู้จัก เข้าใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรักทุกรูปแบบ มีความปรารถนาดี และห่วงใย รู้จักให้กำลังใจกันในวันวาเลนไทน์ แห่งความสุข : ครอบครัวปลอยภัยและโรงเรียนปลอดภัย (Happiness Valentine’s Day : safety family and safety school) รวมถึงมีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more