ประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันที่ 4 กันยายน 2562 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายทิศทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเสวนาผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ จากผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ดำเนินรายการโดย นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ในระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 4 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 โดยมี นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวคำรายงาน มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบการคัดกรองเด็ก จำนวน 188 คน เข้าร่วมอบรม ณ ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2562 และรับชมการประชุมสัมมนา ผอ.เขต ทั่วประเทศ

วันที่ 4 กันยายน 2562 (เวลา 08.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2562 เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. และรับชมการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2562 และรับชมการประชุมสัมมนา ผอ.เขต ทั่วประเทศ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

วันที่ 3 กันยายน 2562 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี นายไพจิตร รักษาสรณ์ และ นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 คลิกชมภาพเพิ่มเติม 

Read moreสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง)

วันที 3 กันยายน 2562 (เวลา 08.30 น.) ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสันติชัย  บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางสุนันท์  บัวเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 8 ราย (รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง) ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง)