ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 5/2560 ทาง VDO CONFERENCE

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 5/2560 ทาง VDO CONFERENCE เวลา 08.00 น. – 09.00 น. เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายจาก สพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 5/2560 ทาง VDO CONFERENCE

ประชุมพิจารณาจัดตั้ง จัดสรร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้ง จัดสรร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมพิจารณาจัดตั้ง จัดสรร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2560

ศธจ.เพชรบูรณ์ เยี่ยม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมพร้อมทั้งประสานแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา และแนวนโยบายดำเนินการตามจุดเน้นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

Read moreศธจ.เพชรบูรณ์ เยี่ยม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ร่วมรับชม VDO CONFERENCE รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชม VDO CONFERENCE รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายจาก สพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreร่วมรับชม VDO CONFERENCE รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2560

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งสตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิด “เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0”

ด้วย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งสตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิด  “เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0” ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนายุทธศาสตรการบริหารสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

ด้วย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๐  ภายใต้แนวคิด “บูรณาการองค์ความรู้ สู่การยกระดับนวัตกรรมทางการศึกษา”ณ ห้องแกรนด์  ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี ตามรายละเอียดดังแนบ  ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกาษา 60