ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะสมรรถนะประจำสายงาน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะสมรรถนะประจำสายงาน” โดยมี นายดิเรก ต่ายเมือง ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เป็นวิทยาการพิเศษ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียน  ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. วัดพระวาราชาทินัดดามาตุ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี พระภาวนามังคลาจารย์ (หลวงพ่อเณร) เจ้าอาวาสวัดพระวาราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี ณ วัดพระวาราชาทินัดดามาตุ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมกิจกรรมภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และในช่วงภาคค่ำมอบหมายให้ นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นตัวแทนนำคณะร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานในพิธี ณ โดมมูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถาน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ในสังกัดเข้าร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก  คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read more

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายเฉลียว ซาทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพญาวัง และว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายวัฒนกร บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  คลิกชมภาพเพิ่มเติม

 

Read more

ประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 4

เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 3 อำเภอศรีเทพ และศพว.พุเตยพุขาม โดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายศุภกร วิแสง รองผู้อำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ในภาคบ่าย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 บรรยายพิเศษ และมีนางสาวเนาวรัตน์ วงศ์ยังประเสริฐ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลบึงสามพัน นางสมหญิง บุญปัน ครูโรงเรียนบ้านท่าด้วง นายประวิทย์ นาคมอญ ครูโรงเรียนบ้านพญาวัง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และนางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายและสรุปผลการอบรม ณ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read more

ประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 3

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 3 อำเภอวิเชียรบุรี โดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายศุภกร วิแสง รองผู้อำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และมีนางสาวเนาวรัตน์ วงศ์ยังประเสริฐ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลบึงสามพัน นางสมหญิง บุญปัน ครูโรงเรียนบ้านท่าด้วง นายประวิทย์ นาคมอญ ครูโรงเรียนบ้านพญาวัง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และนางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายและสรุปผลการอบรม ณ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read more