ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย” โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวรายงาน มี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ภายใต้คำขวัญ “วิชาการก้าวนำ หัตถกรรมก้าวหน้า เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล” คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านยางสาว และโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภายเพิ่มเติม

Read moreประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนฯ

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการนิเทศติดตามและประเมินผลตามนโยบายมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการนิเทศติดตามและประเมินผลตามนโยบายมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และคณะศึกษานิเทศก์ วิพากษ์และสรุปผลการนิเทศ ติดตาม เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมสรุปผลการดำเนินงานการนิเทศติดตามและประเมินผลตามนโยบายมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 (เวลา 09.00 น. -12.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2562 นำเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 สหวาระเดือนเกิดผู้บริหารสถานศึกษา มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2562

กิจกรรม Count Down นับถอยหลังการสอบ O-NET ประจำปี 2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 (เวลา 08.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Count Down นับถอยหลังการสอบ O-NET ประจำปี 2562 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพผู้เรียนที่ทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญและขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เป็นเป้าหมายสูงสุด คือ นักเรียนคุณภาพซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งใน 4Q “เราจึงต้องรวมพลัง พร้อมใจกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ” โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บุคลากรทางการศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreกิจกรรม Count Down นับถอยหลังการสอบ O-NET ประจำปี 2562