ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ของโรงเรียนในสังกัด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ของโรงเรียนในสังกัด

 1. ประกาศโรงเรียนบ้านหนองพลวงประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
 2. ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง – ไผ่ขวาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
 3. ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแจง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
 4. ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโป่ง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
 5. ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสะแก  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
 6. ประกาศโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้องเรียน

Read moreประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ของโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร อาคารเรียน สปช.105 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ,อาคารเรียน สปช.103 ขนาด 3 ห้องเรียนและลานกีฬาอเนกประสงค์

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังแนบ

 1. อาคารเรียน สปช.105 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
 2. อาคารเรียน สปช.103 ขนาด 3 ห้องเรียน
 3. ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

โดยกำหนดให้ดูพัสดุ  จำนวน  15  รายการ  ณ  ห้องพัสดุ  ในวันที่  20 กันยายน  2561  เวลา 10.30 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่  21  กันยายน  2561  เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุม สพป.พช.3  (  รายละเอียดดังแนบ )

แจ้งรหัสงบประมาณและแหล่งข้อเงิน ค่าซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบHD) และค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

แจ้งรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน

ค่าซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบHD)   อ้างถึงหนังสือ ศธ 04108/3520

รหัสงประมาณ   2000434002110ค15

แหล่งของเงิน   6111310

ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม   อ้างถึงหนังสือ  ศธ 04108/3519

รหัสงประมาณ   2000429047000000

แหล่งของเงิน    6111220

แก้ไขเอกสาร โครงการโรงเรียนต้นแบบ สหกรณ์โรงเรียน

แก้ไขเอกสาร  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายใน  วันที่  9  กันยายน  2561  ในเวลาราชการ

โครงการโรงเรียนต้นแบบ สหกรณ์โรงเรียน 

 1. โรงเรียนบ้านเนินถาวร  

แก้ไขเอกสาร ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แก้ไขเอกสาร  ภายในวันที่  5  กันยายน  2561 เวลาราชการ  ณ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ค่าวัสดุการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (ใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)

 1. โรงเรียนบ้านรังย้อย
 2. โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์
 3. โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์
 4. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนสุจริต

 1. โรงเรียนบ้านโคกปรือ
 2. โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง
 3. โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ค่าพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

 1. โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์

 

แก้ไขเอกสาร เบิกจ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม และมอนเตสซอรี่

แก้ไขเอกสารภายในวันที่  13 ก.ค. 2561 ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แก้ไขเอกสาร โครการนวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 

 1. โรงเรียนบ้านซับอีลุม
 2. โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

แก้ไขเอกสาร โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม

 1. โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
 2. โรงเรียนบ้านโคกปรือ
 3. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
 4. โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง
 5. โรงเรียนบ้านบึงกระจับ
 6. โรงเรียนบ้านท่าแดง
 7. โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์
 8. โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
 9. โรงเรียนบ้านหนองสรวง

Read moreแก้ไขเอกสาร เบิกจ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม และมอนเตสซอรี่