ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ม.38ค(2)

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 ให้ประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ม.38ค.(2) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และรับโอน จำนวน 4 ตำแหน่ง รายละเอียดตามแนบ

Read More

การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More

ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560

ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 หากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้ง กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 หากพ้นวันกำหนด ถือว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ทาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จะได้ดำเนินการต่อไป (ศน.ปาริชาติ เข่งแก้ว )

Read More