ประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ตามที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดำเนินการประกาศเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

รายตามประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

สถิติรับสมัครพนักงานราชการ

ที่วิชาเอกวันที่สมัครสอบรวม
5 ส.ค.626 ส.ค.627 ส.ค.628 ส.ค.629 ส.ค.62
1สังคมศึกษา2222 1992395
2วิทยาศาสตร์11550 533546299
3ปฐมวัย53 36201624149
4ภาษาอังกฤษ56 27162329151
5ประถมศึกษา9 272222
6ภาษาไทย15 1263541
7คณิตศาสตร์4332 231628142
8คอมพิวเตอร์76 32152427174
รวม389213 1591281841,073