การประชุมเตรียมความพร้อม การฝึกอบรมลูกเสือ วิชากำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C )

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การฝึกอบรมลูกเสือ วิชากำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้อต้น (B.T.C ) พร้อมด้วยรอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  สมาคมสโมสรลูกเสือผาเมืองเพชรบูรณ์  และคณะกรรมการดำเนินการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ เข้าร่วม เพื่อเตรียมสถานที่ เตรียมความพร้อม การฝึกอบรมลูกเสือ วิชากำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้อต้น (B.T.C )  ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set?vanity=prpbn3&set=a.3000848653484466