ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารบัวบูชา” โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์  ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารบัวบูชา” โรงเรียนบ้านหนองพลวง พร้อมด้วย นางศุทธมน  หงส์หนึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวง เข้าร่วม เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสริมความเป็นสิริมงคล รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์