ประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการจ่ายเงินในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการจ่ายเงินในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี ข้าราชการครูที่รับผิดชอบงานทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จำนวน 49 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้สามารถดำเนินงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2996141473955184