การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(สายบริหารสถานศึกษา)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายบริหารสถานศึกษา) พร้อมด้วย นายชาตรี ศรีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน และนายคมสัน คุ้มทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) เป็นกรรมการ โดยมี นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง เข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านหนองสรวง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

https://www.facebook.com/media/set?vanity=prpbn3&set=a.2968189010083764