รับการ Coaching การให้คำปรึกษา/แนะนำ การประเมินผลสัมฤทธิการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท. ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ,นายประเสริฐ จั่นแก้ว ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และนายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้ารับการ Coaching การให้คำปรึกษา/แนะนำ การประเมินผลสัมฤทธิการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท. ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายชัชชัย ทับทิมอ่อน เป็นประธานกรรมการ ,นางกัลยา มาลัย เป็นกรรมการ และนายประสิทธิ์ อินวรรณา เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จังหวัดพิษณุโลก