การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุม เพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2936997513202914