การประชุมทางไกล ผู้อำนวยการ สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผู้อำนวยการ สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อ รับนโยบายการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2932790953623570