ประชุม รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม  2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัด โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งหารือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2931342883768377