การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2563 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นายธีรภัทธ์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Dovid-19 ) ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2932144463688219