กิจกรรม 5 ส. ( Big Cleaning Day )

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส. ( Big Cleaning Day ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำความสะอาดทั้งภายในภายนอกสำนักงานและเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2926749597561039