กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. รวมกันบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เวลา 08.30 น. พิธีถวายพานพุ่มราชสักระถวายราชสดุดีและถวายบังคม ในช่วงเย็น เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน  อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2909427805959885