สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดีที่ 3  ธันวาคม 2563  ดร.ไท พานนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายพิชิตชัย อนนท์ ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคลและนายธนรัตน์ สีทอนสุด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  พบปะและปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์สวัสดิการของข้าราชการ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วยต่อไป ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2906171319618867