ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีคณะกรรมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วม เพื่อแจ้งกลุ่มงานใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปฏิบัติแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและแบบรายงานที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกกาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2900967416805924