ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน  2563 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.เพรชบูรณ์ เขต 3 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด สพป.เพรชบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วม เพื่อรับฟังข้อราชการที่สำคัญ และแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารงานในสำนักงาน  ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2893565097546156