กิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านราหุล

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านราหุล โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังการที่ถูกต้อง เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2891737871062212