การอบรมลูกเสือ A.L.T.C

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม ( A.L.T.C ) โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพม.เขต 40 เข้าร่วม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับการอบรม และให้ข้อเสนอแนะ แนวความคิด ทักษะและวิธีการ ในการสอนวิชาลูกเสือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพชรละครวิทยา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2891768747725791