การประชุม e-bidding

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธาน การประชุมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำโรงเรียน จำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วม เพื่อจัดทำประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2891745017728164