การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 /2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 /2563 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อแจ้งข้อราชการและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2885980971637902