อบรมหลักสูตร “Main Course”

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติลงนามข้อตกลงและเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “Main Course” เพื่อยกระดับคุณดภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3


https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2860370764198923