โครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมสัญจร”

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.45น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานในพิธีเปิดโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและศึกษานิเทศก์ โดยมี นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองทราย ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2856067507962582