ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในสังกัด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3และบุคลากร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม/รับทราบรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้น และให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโนอึล ได้แก่ โรงเรียนโคกรังน้อย,โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว,โรงเรียนบ้านหนองสรวง อำเภอศรีเทพ และโรงเรียนบ้านวังไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี

https://www.facebook.com/media/set?vanity=prpbn3&set=a.2839023643000302