โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบรรยายพิเศษ ของศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังบรรยายพิเศษและให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสำราญ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

https://web.facebook.com/media/set?vanity=prpbn3&set=a.2834265090142824