ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์