พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. วัดพระวาราชาทินัดดามาตุ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี พระภาวนามังคลาจารย์ (หลวงพ่อเณร) เจ้าอาวาสวัดพระวาราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี ณ วัดพระวาราชาทินัดดามาตุ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม