การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ในสังกัดเข้าร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก  คลิกชมภาพเพิ่มเติม