ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 จำนวน 1 หลัง ของ ร.ร.บ้านปู่จ้าว โดยกำหนด ดูสถานที่และสิ่งปลูกสร้างที่จะดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 17 ก.ค. 2563 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) กำหนดวันขายทอดตลาด ในวันที่  20 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 9.30 น. และดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สพป.พช.3 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0995390961 ( รายละเอียดดังแนบ )