ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายเฉลียว ซาทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพญาวัง และว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายวัฒนกร บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  คลิกชมภาพเพิ่มเติม