สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

วัวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม