สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ต้อนรับผู้ตรวจราชการ สพฐ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะบริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. และทีม ฉก.ชน.สพฐ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ก่อนเปิดเรียน ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม