สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประชุมVDO Conference

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดำเนินการประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ด้วยระบบ VDO Conference ครั้งที่ 2 / 2563 โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รับชมและรับฟังได้ 24 จุดรับชม ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม