สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning)

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม